آبیاری روی زمینی
آبان ۳, ۱۳۹۵

شیلنگها

انواع شیلنگ

در سایز۱/۲

در سایز ۳/۴

در سایز ۱اینچ